Przejdź do treści
Strona główna » BLOG » Szkolenia dla nauczycieli, bo to zawód wymagający

Szkolenia dla nauczycieli, bo to zawód wymagający

Placówki edukacyjne, zarówno szkoły jak i przedszkola, to nie są już te same placówki, do których chodzili nasi dziadkowie czy rodzice. Dzisiaj oprócz ukończonych studiów kierunkowych z kilkudziesięcioma godzinami praktyk pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela, należy systematycznie poszukiwać możliwości dokształcania się. Oczywistym jest fakt, że prawdziwa praca nauczyciela zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zostaje on sam na sali czy w klasie. Dostaje pod opiekę grupę dzieci i codziennie musi zmierzyć się z trudnościami oraz przeciwnościami pojawiającymi się na jego zawodowej ścieżce. 

Dzieci z zaburzeniami

Pisząc o zmienności edukacji na przestrzeni lat, musimy również wziąć pod uwagę, że nie tylko zmienia się ścieżka edukacyjna nauczycieli. Przede wszystkim zmieniają się dzieci. Ogromny dostęp do cyfryzacji, zmieniająca się technologia żywienia, a także innowacyjne metody wychowawcze mają wpływ na dzisiejsze młode pokolenie.

Coraz częściej do gabinetów terapeutów trafiają dzieci z zaburzeniami. Kierowane są z placówek, ponieważ stwarzają problemy wychowawcze, odbiegają od norm rozwojowych i w jakiś sposób wyróżniają się na tle grupy. Nauczyciele coraz rzadziej potrafią poradzić sobie sami i proszą o pomoc specjalistów. Są to zazwyczaj dzieci wymagające kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju, z autyzmem, zespołem Aspergera bądź innymi podobnymi zaburzeniami. Jednak coraz więcej dzieci diagnozowanych jest w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej. Ponieważ jest to dziedzina nie wszystkim pedagogom jeszcze dobrze znana, to zanim dziecko zostanie odpowiednio skierowane na diagnozę SI, nauczyciel zmaga się z wieloma trudnościami w codziennej pracy z takim dzieckiem.

Potrzebne są szkolenia dla nauczycieli

W codziennej pracy zauważamy, że wiedza na temat integracji sensorycznej wśród nauczycieli przedszkolnych i szkolnych niestety kuleje. Zawód nauczyciela jest niezwykle trudny oraz bardzo wymagający. Nauczyciel nie powinien poprzestać swojej nauki tylko na ukończeniu studiów, ale powinien dokształcać się w różnych kierunkach pedagogicznych. To ma właśnie na celu ułatwienie sobie pracy sobie, ale przede wszystkim nauczenie się odpowiednio reagować na potrzeby współczesnych dzieci. Zwłaszcza, że coraz częściej wymagają one indywidualnego podejścia.

Gabinet SImotus oferuje właśnie takie szkolenia dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu integracji sensorycznej i psychomotoryki. Naszym celem jest pomoc nauczycielom w ich codziennej pracy. Chcemy, aby potrafili odpowiadać na potrzeby dzieci, odpowiednio ich ukierunkować na pracę, a także, żeby z codziennych swoich zmagań na grupie, czerpali także radość. Pomagamy nauczycielom w zmaganiach z dziećmi trudnymi, udzielamy cennych wskazówek, ale także pomagamy współpracować z rodzicami dzieci z zaburzeniami. Rodzice muszą wiedzieć, że mają w nauczycielu oparcie, a nie wroga.