Przejdź do treści
Strona główna » Psychomotoryka Wrocław

Psychomotoryka Wrocław

Terapia psychomotoryczna we Wrocławiu

Psychomotoryka Wrocław jest to uczenie dzieci różnych ruchów i ćwiczeń, które przekazywane są w formie dobrej zabawy. Istotnym aspektem jest tu współpraca dzieci ze sobą, pomaganie sobie w trudniejszych zadaniach, słuchanie komunikatów oraz wspieranie swoich działań. Zatem ta forma terapii jest przeznaczona nie tylko dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, ale także dla tych, które mają trudności z relacjami społecznymi, pracą w grupie lub mają problemy z wykonywaniem instrukcji. 

Psychomotoryka, aby postrzegać zmysły

Każdy człowiek posiada narządy zmysłów. Dzięki nim wiemy co to jest kolor, kształt, ruch. dźwięk , smak i zapach. Dorośli wiedzą, że te informacje “postrzegają”. Dzieci jednak nie zdają sobie z tego sprawy, nie jest to dla nich takie oczywiste. Dlatego terapia psychomotoryczna to bogata oferta zajęć ruchowych, które mają pomóc dziecku w postrzeganiu zmysłowym, mają pobudzić jego wyobraźnię, aby ukształtować umiejętność poradzenia sobie w otaczającym świecie. 

Poprzez zajęcia z psychomotoryki, dziecko:

 • doświadcza własnego ciała i siebie samego;
 • uczy się czynności ruchowych poprzez doświadczanie materialne;
 • uczy się komunikacji z innymi;
 • potrafi samodzielnie tworzyć zasady w zabawie, współpracując jednocześnie z innymi (kształtuje umiejętność działania w zespole);
 • rozwija pewność siebie i poczucie własnej wartości;
 • potrafi dostrzegać związki w środowisku naturalnym i społecznym;
 • poprawia osiągnięcia szkolne;
 • kształtuje poczucie empatii;
 • kształtuje zdolność formułowania wypowiedzi i porozumiewania się;
 • rozwija kreatywność;
 • kształtuje zdolność myślenia sieciowego, strategicznego;
 • kształtuje zdolności nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich;
 • buduje poczucie motywacji;
 • kształtuje zdolność wyciągania wniosków;
 • wie, jak należy zachować się w określonym otoczeniu;
 • kształtuje zdolność do refleksji i przemyślenia pewnych zachowań;
 • kształtuje w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie, środowisko i innych;
 • chętniej podejmuje działania i wie, że należy ponosić odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • kształtuje umiejętności społeczne. 

Psychomotoryka Wrocław? Zapraszamy do SImotus

Zajęcia z psychomotoryki wpływają pozytywnie na rozwój dzieci. Szczególną skuteczność można zaobserwować przy problemach koordynacji ruchowej, zaburzeniach procesów uczenia się i zachowania, przy słabej koncentracji oraz uwagi. Dzieciom nieśmiałym pozwala nabrać pewności siebie, a dzieci zbyt pewne siebie uczą się empatii i przemyślanych zachowań. Jeśli trafiłeś na naszą stronę, bo interesuje Cię “psychomotoryka Wrocław” lub po prostu chcesz się dowiedzieć czy Twoje dziecko potrzebuje takich zajęć, to zapraszamy do kontaktu.