Przejdź do treści
Strona główna » Logopeda Wrocław

Logopeda Wrocław

Terapia logopedyczna we Wrocławiu

SImotus to centrum rozwoju dziecka we Wrocławiu, które oferuje również terapię logopedyczną. Oferujemy całościowe spojrzenie na dziecko, które bierze  pod uwagę jego rozwój w każdym aspekcie. Jeśli zatem szukacie Państwo we Wrocławiu miejsca, które prowadzi terapię logopedyczną skoncentrowaną na wszystkich potrzebach dziecka, to zachęcamy do kontaktu. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania z poniższym artykułem, w którym przybliżymy tematykę logopedii. 

CZYM JEST LOGOPEDIA?

Logopedia zajmuje się w bardzo szerokim rozumieniu zaburzeniami mowy i języka, które  często przekładają się na bardzo ograniczone umiejętności komunikacyjne. Logopeda zajmuje się pracą z:

  • opóźnionym rozwojem mowy;
  • dyslalią (nieprawidłowe realizowanie / opuszczanie głosek – np. zamiast r-l; opuszczanie całych sylab; brak złożenia realizowanych głosek w wyraz, brak umiejętności budowania zdania ze znanych wyrazów);
  • jąkaniem;
  • zaburzeniami mowy związanymi z uszkodzeniem słuchu;
  • afazją (zanik mowy w wyniku uszkodzenia mózgu, np. po udarze).
logopeda Wrocław

KIEDY UDAĆ SIĘ DO LOGOPEDY?

Dzieci objęte terapią logopedyczną to szerokie spektrum pacjentów: mogą wypowiedzieć kilka słów, ale mogą nie być w stanie połączyć ich w odpowiedni sposób, nie potrafią wypowiedzieć poszczególnych głosek, jąkają się, nie mówią wcale. Co jest istotne? Śledzenie kamieni milowych w rozwoju Twojego dziecka. Jeśli Twoje dziecko nie wydaje się robić żadnych postępów lub robi je w opóźnionym tempie, może to oznaczać, że warto skonsultować się ze specjalistą. Możliwe, że dziecko nie widzi wartości w tym, co próbuje powiedzieć lub nie rozumie, jak to łączy się z innymi rzeczami, które zna i rozumie. Możliwe, że twoje dziecko nie wypowiada jakiejś głoski, mówi niezrozumiale dla otoczenia lub ma swój język? Jeśli zaobserwujesz te oznaki, powinieneś podjąć szybkie działania, ponieważ mogą one prowadzić do poważniejszych kłopotów w przyszłości, jeśli pozostaną nieleczone. 

Zajrzyj też na naszego bloga:

NA CZYM POLEGA TERAPIA LOGOPEDYCZNA?

Terapię logopedyczną rozpoczyna się od postawienia diagnozy – w pierwszej kolejności rozmowy z rodzicem, obserwacji dziecka oraz wykonania badania mowy, odpowiednio dobranymi do zauważonego problemu. Po postawieniu diagnozy rozpoczyna się terapię logopedyczną, podczas której ustala się cele do osiągnięcia i systematyczną pracą dziecka, rodzica i terapeuty dąży się do celu. Cele, form i przebieg każdej terapii wygląda inaczej. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu zindywidualizowanego podejścia do każdego pacjenta. Oprócz uwzględnienia zaburzeń czy deficytów, nad którymi będziemy pracować w czasie terapii, bierzemy pod uwagę zdolności dziecka, jego zainteresowania, życie rodzinne oraz środowisko, w którym żyje. Istotne jest dobranie dla małego pacjenta takich form aktywności, które będą dla niego atrakcyjne. Tak, aby terapię traktował jako przyjemną zabawę, a nie przykry obowiązek. 

LOGOPEDA WROCŁAW? TO SIMOTUS

Logopeda Wrocław? Jeżeli szukacie Państwo kompetentnego zespołu do pracy z waszym dzieckiem trafiliście właściwie. Nasza kadra zajmie się diagnozą i kompetentnym doborem terapii dla waszej pociechy. W razie pojawiających się pytań zachęcamy do kontaktu – postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.