Przejdź do treści
Strona główna » Język angielski dla dzieci

Język angielski dla dzieci

Kontakt z językiem obcym już od najmłodszych lat niesie ze sobą same zalety. Dzieci osłuchując się z językiem obcym już w wieku przedszkolnym, otwierają sobie drogę do ukształtowania motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. W dzisiejszych czasach coraz częściej obserwujemy specyficzne potrzeby i możliwości dzieci, które wymagają twórczego podejścia do nauczania bez szablonowych zasad. 

Podstawa programowa w przedszkolu

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, celem zajęć językowych w przedszkolu jest: „(…) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej”.

Podstawa programowa podkreśla również, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. 

W naszym Centrum rozwoju dziecka SImotus, zajęcia z języka angielskiego odbywają się w kilkuosobowych grupach i mają za zadanie wprowadzić dziecko w świat języka obcego poprzez ruch i zabawę. Należy podkreślić, że zabawa w procesie edukacji dzieci jest niezwykle ważna. Podczas zajęć wykorzystujemy metody dydaktyczne takie jak: 

  • TPR ( Total Physical Response) inaczej metoda reagowania całym ciałem (ruchem) na polecenia nauczyciela. Jest to metoda, którą posługujemy się najczęściej podczas zajęć, ponieważ ułatwia zapamiętywanie słownictwa i aktywizuje dzieci do działania. 
  • pokaz, opis, obserwacja – wprowadzanie słownictwa za pomocą flashcards, ilustracji czy przedmiotów codziennego użytku; 
  • opowiadania, wierszyki, piosenki  – dzieci osłuchują się z językiem obcym, uczą się zwrotów, które z łatwością zapamętują;
  • drama – dzieci opanowane zwroty i struktury językowe wykorzystują w zainscenizowanych sytuacjach, scenkach ( np.zabawa w sklep czy fryzjera);

Oprócz wyżej wymienionych metod, dzięki grupie kilkuosobowej, dzieci mają możliwość wchodzić ze sobą w interakcje i wykorzystywać zdobyte umiejętności w trakcie kontaktu z innymi dziećmi. Dzięki małej grupie, dzieci nieśmiałe łatwiej potrafią nawiązać kontakt z rówieśnikami, są bardziej otwarte na współpracę i chętniej przyswajają nowe słówka. 

Język angielski dla dzieci? Zapytaj w SImotus

Jeśli zatem poszukujesz ciekawych zajęć języka angielskiego, aby Twoje dziecko szybciej i łatwiej przyswajało naukę tego języka w kolejnych latach, to zapraszamy do kontaktu z SImotus.